صفحه اختصاصی ویژه کلمات کلیدی - شش ستاره - یک ماه - 500,000 ريال

تعرفه ها يك ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره شش ستاره
درصد نمايش در صفحه اصلي 10درصد 20درصد 30درصد 50درصد 70درصد 100درصد
قيمت دو ماه(ريال) 300،000 400،000 550،000 800،000 1،400،000 2،000،000
قيمت چهار ماه(ريال) 500،000 650،000 900،000 1،500،000 2،200،000 3،000،000
آدرس صفحه اختصاصي:
انتخاب نوع آگهي:
مشخصات خريدار(الزامي)
نام:*
شماره تماس:*
آدرس:*
ايميل:*

بعد از پرداخت وجه مورد نظر، آگهي شما به صورت خودكار ستاره دار مي شود.