ليست تعرفه بنرهاي تبليغاتي

جهت كسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد.
 

مكان تبليغ

ابعاد

قيمت ماهيانه (با تخفيف دو ماه) به ريال

A

تمام صفحات

60*468

5،000،000

B

تمام صفحات

120*120

4،000،000

C1

تمام صفحات

140*140

5،000،000

C2

تمام صفحات

140*140

4،000،000

C3

تمام صفحات

140*140

4،000،000

D1

تمام صفحات

140*140

3،000،000

D2

تمام صفحات

140*140

3،000،000

D3

تمام صفحات

140*140

3،000،000

مبلغ فاكتور: 0 ريال
مشخصات خريدار(الزامي)
نام:*
شماره تماس:*
آدرس:*
ايميل:*
         


لطفا در ادامه پرداخت از دكمه Back استفاده نفرماييد.