جوشكارى

جوشكارى

انجام كليه امور اهنگرى و جوشكارى. خرده كارى تا اسكلت.اجرت كار توسط مشترى تعيين مى گردد.

مدیریت:
مهدى حقيقي

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
02144880736
موبایل:
09121070140
فکس:
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

انتهتى اشرفى اصفهانى

تماس با ما (آگهي دهنده)