مرکز تخصصی طراحی وب زئوس

مرکز تخصصی طراحی وب زئوس

سـال تجربـه مـا در طراحــی و بهینـه ســازی بیش از 800 وب ســایت داخلـی و خارجـی اطمینـانی است بـرای شمـا که زئـوس را به عنوان مشـاور و پیمانکــار خود در زمینه خدمــات وب انتخــاب کنیــد استفــاده از تکنیـک هــا ی روز در طراحــی و بهینـه ســازی وب ســایت د اشتـــن ســــرور اختصـــاصـی ثبـت شــرکــت در دبی و تهـــران و شیـــــراز پشتیبــانی و پـاسخگویی 24 ساعتـه به مشتریان نقطه تمـایز زئــوس نسبـــت به دیگــــرشـرکـت هــــا مـــــی بــاشد همکــــاری نیــروهـــای متخصـص ایـن شـرکـت بـه همـــراه استفاده از آخرین تکنیک هـای وب ، زئوس را به عنـوان تخصصـی ترین شـرکت مهنـد ســی وب در جنوب کشور قـــرار داد ه اســـت . با مدیریت: آقای امینی مقدم

مدیریت:
آقای امینی مقدم

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
6273862 - 0711
موبایل:
09173146502
فکس:
6273861- 0711
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

شیراز - خيابان عفیف آباد - مجتمع حافظ - - طبقه پنجم- واحد 15