شرکت پاسکال

شرکت پاسکال

موضوع فعالیت شرکت پاسکال **
1-ثبت اسناد حسابداری و ارایه کدینگ استاندارد پیوسته در کلیه واحد های مالی
2-مکانیزه کردن سیستم مالی از حالت دستی با بهترین نرم افزارهای موجود اعم از همکاران سیستم و رایورز و ...
3-ارسال و پیگیری و دفاع اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده و معاملات فصلی
4-ارسال لیست های بیمه و مالیات بر حقوق با حداقل مالیات و بیمه پرداختنی از طرف کارفرما
5-اخذ کلیه مفاصاحساب های مالیاتی و تامین اجتماعی و ارزش افزوده
6-ارسال نیروهای مجرب مالی
این شرکت با توجه با داشتن پرونده های موفق در زمینه رسیدگی های ارزش افزوده و عملکرد و بیمه تامین اجتماعی در شهر تهران و جنوب کشور به دلیل آشنایی و اشراف کلیه مواد قانونی مالیاتی و هکاری با کلیه اداره های امور مالیاتی شمال و جنوب و شرق و غرب تهران و همچنین جنوب کشور بوشهر و عسلویه و غیره از سوابق و تجارب این شرکت محسوب میگردد
شرکت x در صنعت نفت بعد از ده سال علی الراس بودن پرونده مالیاتی با بستن قراداد در مجموعه پاسکال در سال ائل تایید دفاتر اخذ گردید
2- شرکت y در صنعت برق با حداقل مبلغ توانست مفاصا حساب بیمه را اخذ نماید

مدیریت:
شقاقی

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
22070637
موبایل:
09126126423
فکس:
22070637
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی ، گلستان چهاردهم ، برج نگین رضا ، واحد 803 شمالی

تماس با ما (آگهي دهنده)