آزمایشگاه جهان کودک

آزمایشگاه جهان کودک

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها آزمایشگاه تخصصی کلینیکال و پاتولوژی

مدیریت:

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
88770190
موبایل:
فکس:
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

چهارراه جهان كودك - خيابان كيش - پلاك 44