فروشگاه پارس

فروشگاه پارس

دستگاه هوشمند هشدار دهنده نشت گاز و منواکسید کربن خود وخانواده تان را از خطر گاز گرفتگی و خفگی نجات دهید با دستگاه هشدار دهنده نشت گاز و منواکسید کربن( هشدارگاز ) دستگاه هشدار دهنده هوشمند نشت گاز تستوگاز کاملترین ( آشکار ساز نشت گاز ) دستگاه الکترونیکی بمنظور حفظ ایمنی محیط های مسکونی نسبت به نشت گازهای خطرناک میباشد. این دستگاه نسبت به گازهای منوکسید کربن، گازشهری (متان) و دیگر گازهای خانگی قابل اشتعال (همانند گاز کپسول) حساس بوده و در صورت وجود این گازها در محیط ، توسط هشدار دهنده­های صوتی و نوری ساکنین را از خطر آگاه میسازد. گاز مونوکسید کربن عامل اصلی گازگرفتگی و خفگی به ویژه هنگام خواب و گاز شهری عامل اصلی انفجار در حوادث مربوط به نشت گاز در محیط های بسته ی مسکونی می باشند. اکنون و یکبار برای همیشه این خطر مرگ را برای همیشه از خانواده خود دور کنید

مدیریت:

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
موبایل:
09149094295
فکس:
ایمیل:
naser_hdry@yahoo.com
وب سایت:
آدرس:

تبریز - میدان حکیم نظامی - برج زمرد

تماس با ما (آگهي دهنده)