فلوشیپ جراحی -پزشک جراحی چاقی و لاپاراسکوپی

فلوشیپ جراحی -پزشک جراحی چاقی و لاپاراسکوپی

دکتر محمد گنجه متولد ۱۳۴۲ فارغ التحصیل رشته پزشک عمومی در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فارغ التحصیل رشته تخصصی عمومی شهید بهشتی – دارای بورد تخصصی جراحی فلوشیپ جراحی چاقی- جراحی لاپاراسکوپی دانشگاه تهران

فلوشیپ جراحی کولورکتال دانشگاه بقیه الله -استاد تمام وقت دانشگاه بقیه الله

جراح بیمارستان مرکزی نفت تهران-بیمارستان بقیه الله-بیمارستان بهمن-بیمارستان تریتا

مدیریت:
دکتر محمد گنجه

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
88020002 – 88002306
موبایل:
09121775628
فکس:
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

تهران - یوسف آباد – خیابان جهان آرا – انتهای خیابان بیست و سوم