چاپ آوا

چاپ آوا

چاپ تکرنگ چاپ تراکت و سربرگ تک رنگ کاغذ B4 25*35 1000برگ: 65000 تومان---2000برگ: 110000 تومان--- 5000برگ: 240000 تومان کاغذ A4 21*29 1000برگ: 45000تومان---2000برگ: 80000 تومان--- 5000برگ: 180000 تومان کاغذ A5 14*21 1000برگ: 30000تومان---2000برگ: 50000 تومان--- 5000برگ: 110000 تومان کاغذ A6 14*10.5 1000برگ: 20000تومان---2000برگ: 35000تومان--- 5000برگ: 80000 تومان قیمتهای فوق برای یکرو و کاغذ 80 گرم سفید محاسبه شده است. برای محاسبه قیمت استفاده از کاغذهای رنگی و چاپ دورو تماس بگیرید. برای شهرستانهای همجوار همچون کنگاور، صحنه، سنقر، جوانرود ..... ارسال سفارش بیش از 5000 نسخه رایگانمی باشد!! با مدیریت: علی طاهری

مدیریت:
علی طاهری

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
0831-4240473
موبایل:
09163154215
فکس:
ایمیل:
ali_taheri777@yahoo.com
وب سایت:
آدرس:

چهارراه اجاق

تماس با ما (آگهي دهنده)