نمایندگی بیمه ایران

نمایندگی بیمه ایران

کارشناسی-مشاوره و صدور انواع بیمه نامه
-صدور بیمه نامه اتومبیل(ثالث و بدنه)
-صدور انواع بیمه نامه های آتش سوزی(صنعتی-خدماتی و مسکونی)
-صدور انواع بیمه نامه های مسئولیت (کارفرما در برابر کارکنان -ساختمانی-مهندسی)
-صدور بیمه نامه عمر(مان)

مدیریت:
قاسمی-قربانی

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
026-34605170
موبایل:
09123833438
فکس:
026-34611172
ایمیل:
alirezaghorbanii@chmail.ir
وب سایت:
آدرس:

البرز - کرج-گلشهر-گلزار شرقی-روبروی کوچه رسولی-پلاک106-بیمه ایران-نمایندگی32166

تماس با ما (آگهي دهنده)