انتشارات مینیاتور

انتشارات مینیاتور

انتشارات مینیاتور در عرصه آموزش زبان در حال حاضر جزء بزرگترین و معتبرترین کتابفروشی های تهران میباشد . انتشارات مینیاتور سعی داشته علاوه بر کتابهای آموزشی زبان انگلیسی در زمینه زبان فرانسه نیز فعالیت های زیادی داشته باشد . انتشارات مینیاتور از سال 1386 کار خود را در زمینه آموزش زبان فرانسه و چاپ کتابهای انگلیسی به صورت حرفه ای ادامه داده و در رده برترین کتاب فروشیهای تهران در عرضه چاپ و پخش کتابهای زبان فرانسه و انگلیسی شود . انتشارات مینیاتور در صدد است تا با قرارداد بستن با بزرگترین ناشران زبان آلمانی در کشور آلمان کتابهای جدید آلمانی را به نام انتشارات مینیاتور به چاپ برساند تا دانش آموزان زبان آلمانی نیاز خود را با حضور انتشارات مینیاتور فراهم آورند. ضمنا مدیریت انتشارات مینیاتور از تمامی آموزشگاههای زبان های مختلف دعوت بعمل میاورد تا در دانشگاههای مختلف و یا آموزشگاههای فرانسه-انگلیسی-آلمانی نمایشگاه برگزار کنند تا دانشجویان زبان از انتشارات مینیاتور بازدید کرده و کتابهای زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ... خود را تهیه نمایند. انتشارات مینیاتور اولین و همچنین کتابفروشی در عرضه و چاپ کتابهای TCF - TEF زبان فرانسه و همچنین تستهای زبان آلمانی میباشد امیدواریم در سالهای آتی با چاپ کتابهای جدید، تمامی زبان آموزان را تشویق به فراگیری زبان فرانسه ، انگلیسی و فرانسه و ... نماییم.

مدیریت:

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
٠٢١٦٦٩٧٨٣٩٢،٣
موبایل:
فکس:
٠٢١٦٦٤٢٦٨٥٨
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

ميدان انقلاب روبروى سينما بهمن بازارچه كتاب شماره ٧